Sjálfsmatsáætlun 2019 – 2022

Móttaka nýrra nemenda

Jafnréttisáætlun Flúðaskóla 2021 – 2024

Viðbrögð við vá

Rýmingaráætlun fyrir Flúðaskóla

Áætlun gegn einelti

Umbótaáætlun vegna ytra mats Menntamálaráðs

Yfirlit yfir skimanir og próf

Starfsþróunaráætlun 2021 – 2022