Sjálfsmatsáætlun 2022 – 2025

Móttaka nýrra nemenda

Jafnréttisáætlun Flúðaskóla 2021 – 2024

Viðbrögð við vá

Rýmingaráætlun fyrir Flúðaskóla

Áætlun gegn einelti

Umbótaáætlun vegna ytra mats Menntamálaráðs

Yfirlit yfir skimanir og próf

Starfsþróunaráætlun 2022 – 2023