Nemendaráð

Valdís Una Guðmannsdóttir 10.bekk

Anna-Lovisa Duerholt 10.bekk

Anna Katrín Víðisdóttir 9.bekk

Eyrún Huld Ingvarsdóttir 8.bekk

Sigurður Emil Pálsson 7.bekk

Skólanefnd

 

Formaður: Elsa Ingjaldsdóttir – elsa@fludir.is

Unnsteinn Logi Eggertsson – unnsteinn@fludir.is

Hanna Björk Grétarsdóttir – hannabjg@simnet.is

Fulltrúar Skeiða- og Gnúpverjahrepps:

Sigurður Unnar Sigurðsson – sus9@hi.is

Einar Bjarnason – einar@skeidgnup.is

 

Nemendaverndarráð

Nemendaverndarráð fjallar um málefni einstakra nemenda eða nemendahópa og leitar úrræða ávandamálum er upp koma.  Fundir eru haldnir reglulega eftir þörfum.
Í nemendaverndarráði grunnskóla eiga sæti skólastjóri og/eða fulltrúi sem hann tilnefnir, umsjónaraðili kennslu nemenda með sérþarfir, fulltrúi skólaheilsugæslu,
fulltrúi sérfræðiþjónustu sveitarfélags og náms- og starfsráðgjafi.
Einnig geta fulltrúar frá félagsþjónustu sveitarfélags

Skólaráð

 

Jóhanna Lilja Arnardóttir, skólastjóri Flúðaskóla, netfang: johannalilja@fludaskoli.is
Steinunn Margrét Larsen, aðstoðarskólastjóri,maggalarsen@fludaskoli.is
Alma Jenný Sigurðardóttir, fulltrúi kennara,netfang jenny@fludaskoli.is
Svala Bjarnadóttir, fulltrúi foreldra, netfang: svalaogingvar@gmail.com
Elín Hannibalsdóttir, fulltrúi foreldra, netfang: midh0f8@simnet.is
Dúna Rut Karlsdóttir, fulltrúi starfsfólks, ritari@fludaskoli.is

 

Tveir fulltrúar úr  nemendaráði